Med vårt kunnande kan vi erbjuder underleverantörs-
arbeten till företag inom olika branscher. Vi kan också
utföra serietillverkning av inredningsarbeten.
Vi är en säker och flexibel leverantör i både stora

och små åtaganden.

Vi kan erbjuda en helhetsbetonad planeringshjälp till
Ert inredningsprojekt eller ge konsulthjälp
till Ert planeringsteam.
Också i underleverantörsarbeten syns Lithén kvalitét
.