TRANSPORTBOLAGET R&L LITHÉN
Transportbolaget R&L Lithén är ett
familjebolag som grundats 1998
Till företagsbilden hör bl.a. transporter

av olika slag inom Finland och utlandet.
Vi utför både kontrakts-transporter, flytt-
transporter samt övrig transport för både
privata- och företagskunder

Vår personal är yrkeskunnig och

besitter erfarenhet inom både
transport- och flytt branschen.

Vi är den rätta samarbetspartnern, då

du vill vara säker på att Din transport
är på rätt ställe i rätt tid.

Transporter av god Lithen’s kvalitet

TRANSPORTBOLAGET R&L LITHÉN
Veikarsvägen 711, FI-66520 VEIKARS
Tel. 06-343 3226, Fax: 06-343 3299
email: transport@lithen.fi